تبلیغات
General - بابک خرم دین

ورزشی
بابک خرم دین بزرگ مرد اصیل ایرانی ، شیرمردی که 22 سال در برابر تجاوز ننگین اعراب به خاک میهن، مردانه مقاومت وایستادگی کرد و در نهایت با غدعه و نیرنگ از پا در آمد. او راه ابومسلم را پیمود و اندیشه های مزدک را در سر داشت، بابک ادامه دهنده قیام خرمدینان اصفهان بود که در سر سودای عظمت دوباره ایران را داشت ، با کشته شدن او پیروانش در سراسر ایران به مبارزه با سلطه اعراب میجنگدند،افسوس که قیامش به انجام نرسید.بابک متعلق به همه ایرانیان است،
عکس در حال بارگذاری است. لطفا چند لحظه صبر کنید.
Admin Logo
themebox Logo
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت