تبلیغات
General - وصیت حاجی آقا

ورزشی
حاجی به كوچك‌ترین فرزندش درباره نحوه كسب موفقیت در ایران نصیحت می‌كند:
 
توی دنیا دو طبقه مردم هستند؛ بچاپ و چاپیده؛
اگر نمی‌خواهی جزو چاپیده‌ها باشی، سعی كن كه دیگران را بچاپی !
سواد زیادی لازم نیست، آدم را دیوانه می‌كنه و از زندگی عقب می‌اندازه!
فقط سر درس حساب و سیاق دقت بكن! چهار عمل اصلی را كه یاد گرفتی، كافی است،
تا بتوانی حساب پول را نگه‌داری و كلاه سرت نره، فهمیدی؟ حساب مهمه!
باید كاسبی یاد بگیری، با مردم طرف بشی، از من می‌شنوی برو بند كفش تو سینی بگذار و بفروش،
خیلی بهتره تا بری كتاب جامع عباسی را یاد بگیری!
سعی كن پررو باشی، نگذار فراموش بشی، تا می‌توانی عرض اندام بكن، حق خودت رابگیر!
از فحش و تحقیر و رده نترس! حرف توی هوا پخش می‌شه،
هر وقت از این در بیرونت انداختند، از در دیگر با لبخند وارد بشو، فهمیدی؟
پررو، وقیح و بی‌سواد؛
چون گاهی هم باید تظاهر به حماقت كرد، تا كار بهتر درست بشه!...
نان را به نرخ روز باید خورد!
سعی كن با مقامات عالیه مربوط بشی،
با هركس و هر عقیده‌ای موافق باشی، تا بهتر قاپشان را بدزدی!....
كتاب و درس و اینها دو پول نمی‌ارزه!
خیال كن تو سر گردنه داری زندگی می‌كنی!
اگر غفلت كردی تو را می‌چاپند.
فقط چند تا اصطلاح خارجی، چند كلمه قلنبه یاد بگیر، همین بسه!!
Admin Logo
themebox Logo
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت